Włodzimierz Wołyński

Klasztor Karmelitów w Włodzimierzu Wołyńskim

Karmelici we Włodzimierzu Wołyńskim pełnią od ponad ćwierćwiecza posługę w kościele parafialny pw. św. Joachima i św. Anny. Pierwszą świątynię ufundowała w 1554 r. księżna Anna Zbaraska. Kościół ten spłonął w 1736 r. Nowy, murowany, w stylu baroko­wym, wybudowany został w 1752 r. przez bpa Adama Woynę Orańskiego i przez niego konsekrowany. Do 1920 r. w tym kościele miały być przechowywane polskie insygnia koronne. W 1938 r. parafia liczyła 5054 wiernych. W 1939 r. proboszczem parafii farnej był ks. Bronisław Galicki; ur. w 1884 r., wyśw. w 1908 r., zginął w więzieniu łuckim 22.06.1941 r. Po nim administratorem był do połowy 1944 r. ks. dr Stanisław Kobyłecki; ur. w 1902 r., wyśw. w 1926 r., zm. w 1987 r. W 1945 r. proboszczem został ks. Marian Jesionowski, kapłan z diecezji łomżyńskiej. Aresztowany po kilku miesiącach, został skazany i wywieziony na Syberię. Po powrocie w 1955 r. przez kilka lat sprawował opiekę duszpasterską we Włodzimierzu. Prześladowany ponownie, został odwołany przez macierzystą kurię biskupią i w 1958 r. wyjechał z Włodzimierza. Kościół został zamknięty, zdewastowany, zamieniony na kawiarnię i salę koncertową. Dzwonnica została rozebrana. Dnia 3 stycznia 1992 r. ponownie została zarejestrowana wspólnota rzymskokatolicka. W tym dniu odbyło się poświęcenie świątyni i odprawiona została po ponad trzydziestu latach pierwsza Msza św. Posługa w parafii została powierzona Karmelitom.

26 sierpnia 2016r. w Nowowołyńsku na Ukrainie odbyła się konsekracja Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej, nad którym duchową opiekę sprawują Karmelici z Włodzimierza Wołyńskiego. W budowę świątyni włączyli się chrześcijanie dosłownie z całego świata, a nad całością budowy trwającej 16 lat czuwał o. Lech Koszlaga O.Carm. Uroczystościom przewodniczył ks. biskup Witalij Skomarowski – ordynariusz diecezji łuckiej, a kazanie wygłosił ks. biskup Stanisław Szyrokoradiuk OFM z diecezji charkowsko – zaporowskiej. Wśród zaproszonych gości obecny był Prowincjał Polskiej Prowincji Karmelitów o. Bogdan Meger i O. Janusz Bębnik – przeor klasztoru w Woli Gułowskiej. Na konsekrację kościoła przybyli tłumnie wierni. Dla nich był to jeden z najważniejszych momentów życia.

Nowowołyńsk to miasto górnicze. Powstało w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Początki parafii sięgają 1994 r., wtedy msze święte odbywały się w domach wiernych. Poświęcenie placu budowy nastąpiło w 1998 r. Potem zaczęły się problemy biurokratyczne i finansowe. Na konsekracji prace budowlane się nie kończą. Trzeba jeszcze dokończyć kościelną wieżę, budynek ocieplić i pomalować. Parafianie wierzą jednak, że teraz może być im już tylko łatwiej.