Zarząd prowincji

o. Wiesław Strzelecki

Prowincjał​

o. Dariusz Borek

I Radny Prowincji, Wikariusz Prowincji
Odpowiedzialny za Siostry
i Arcybractwo Szkaplerza Św.

o. Jarosław Pyzia

II Radny i Ekonom Prowincji
Odpowiedzialny za budownictwo i remonty

o. Adam Matoryn

III Radny Prowincji
Odpowiedzialny za powołania i formację

o. Janusz Janowiak

IV Radny Prowincji
Odpowiedzialny za misje i duszpasterstwo

o. Karol Amroż

Asystent Prowincjalny,
Sekretarz Prowincji

Dla mnie być karmelitą to nie przypadek lub coś drugorzędnego, zajmującego miejsce na równi z innymi problemami mojego życia. Wprost przeciwnie - jest to główny i zasadniczy sens mojego życia, porównywalny ze źródłem, z którego rzeka bierze swój początek. Dzisiaj, kiedy mówimy o "życiu", mówimy zarazem o "relacjach". W moim życiu karmelity istnieją trzy podstawowe relacje.

Gianfranco Tuveri OCarm.