Litania do św. Tytusa Brandsmy

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami

Matko i Ozdobo Karmelu,

Stolico mądrości, 

Królowo Męczenników,

Święty Tytusie Brandsmo,

Kapłanie Chrystusa,

Głosicielu Żywego Słowa,

Miłośniku Eucharystii,

Żyjący Chlebem, który z nieba zstąpił,

Pasterzu owiec zabłąkanych,

Pragnący gorąco jedności Kościoła,

Mały Bracie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,

Pokładający nadzieję w Maryi,

Miłośniku Maryi,

Głoszący chwałę Maryi na mównicach świata,

Miłośniku Góry Karmel,

Naśladowco Proroka Eliasza,

Przyjacielu świętych i błogosławionych Karmelu,

Naśladowco Proroka Eliasza,

Proroku współczesnego świata,

Proroku modlitwy,

Proroku obecności Bożej,

Proroku braterstwa i ubóstwa,

Obrońco wolności i godności człowieka,

Obrońco prawdy,

Patronie dziennikarzy,

Służący bliźnim wiedzą i doświadczeniem,

Wychowawco młodzieży,

Niosący pociechę uwięzionym,

Modlący się za nieprzyjaciół,

Przebaczający prześladowcom,

Niosący z radością krzyż cierpienia i uwięzienia,

Głoszący życiem mądrość krzyża,

Bracie nasz, wspomagający nas w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Tytusie.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, Ojcze Miłosierdzia, święty Tytus oddał życie w obronie prawdy i miłości, daj nam z radością przyjmować każdy dzień takim, jakim przyjdzie i tak naśladować jego przykład heroicznej wiary i modlitwy, abyśmy osiągnęli radość życia wiecznego w Królestwie Twoich świętych i błogosławionych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Do prywatnego odmawiania

Facebook
Twitter