Nowości wydawnicze

Żywot błogosławionego Franka
Gregorio Lombardelli

Żywot Błogosławionego Franka, to opowieść o życiu i drodze do świętości średniowiecznego, żyjącego w XIII wieku, karmelity urodzonego w okolicach Sieny. Frank, wychowany w chrześcijańskiej rodzinie, stał się jednak z czasem człowiekiem popełniającym wszystkie najgorsze grzechy. A jednak Bóg dał mu łaskę nawrócenia i powrotu do wiary dał mu łaskę pokuty, a nawet łaskę ewangelizacji. Oto Frank wybrał się w niezwykłą drogę pokuty, na której odnalazł najpiękniejszy skarb: Miłość Boga i jeszcze więcej – odnalazł powołanie brata zakonnego w Zakonie Braci Najświętszej Maryi z Góry Karmel. Żywot Błogosławionego Franka to opowieść o wielkiej Bożej miłości poszukującej zagubionego człowieka. Choć opowiada o człowieku żyjącym setki lat temu, tak naprawdę jest aktualny także dla człowieka dwudziestego pierwszego wieku. Doświadczenie Franka pokazuje, że dla Boga nie ma ludzi przegranych, że On każdego szuka, nad każdym się pochyla i każdemu pragnie pomóc, aby jego życie stało się na powrót piękne i wartościowe, prawdziwie ludzkie i Boże.

Żywot Świętego Anioła – męczennika karmelitańskiego

W naszym Zakonie Karmelitańskim 5 maja 2020 roku rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie Roku Jubileuszowego 800-lecia śmierci – jednego z Wielkich Karmelu – św. Anioła. Jest to postać bardzo ważna dla karmelitów, ponieważ ten wybitny kaznodzieja był w pierwszej grupie braci, którzy w XIII wieku przybyli do Europy. Święty Anioł był znany, podziwiany i szanowany również przez pierwszych karmelitów w Polsce. O dawnym, wielkim jego kulcie, świadczy chociażby fakt, że w Bazylice w Krakowie, która jest kolebką polskiej prowincji, znajduje się aż pięć podobizn św. Anioła w figurach i na obrazach. Dzisiaj jednak jest to postać zapomniana. Chcąc przybliżyć świętego męczennika, oddajemy w Wasze ręce tłumaczenie jego Żywota. Mam nadzieję, że św. Anioł pobudzi naszą pobożność i gorliwość apostolską.

Męczeństwo i Proroctwo – natura chrześcijańskiego świadectwa
Red. Ks. Marcin Puziak

Książka stanowi zbiór jedenastu tekstów, których Autorzy, reprezentują różne gremia naukowe i kościelne, podjęli refleksję nad znaczeniem chrześcijańskiego świadectwa w jego charakterze prorockim oraz męczeńskim. Przybliżając liczne postaci z dziejów Kościoła, nie ograniczyli się jedynie do hagiografii, egzegezy czy historii, ale w osobach tych, w ich świadectwie, wydobyli na światło dzienne najbardziej pierwotną i żywą tkankę chrześcijańskiej i ludzkiej egzystencji. Męczenników, proroków, świętych wyróżnia i łączy jedno – wszyscy oni odnajdują Bożą obecność w sobie i świecie oraz zapraszają Boga w każdy obszar życia, do tego stopnia, że cała ich egzystencja staje się przebóstwiona mocą Ducha Świętego. Przeradzają się oni w znak i ikonę tej Obecności.

Z recenzji ks. prof. KUL dr. hab. Grzegorza Bartha

Prezentowaną publikację uznać można za szeroko poprowadzoną refleksję nad istotą i znaczeniem chrześcijańskiego stylu życia. To nie tylko opowieść o konkretnych osobach, w większości męczennikach, w tym wypadku ludziach Boga odnajdywanych na wizerunkach i portretach prezbiterium bydgoskiej katedry, a więc o gronie świętych karmelitańskich i diecezjalnym biskupie Michale Kozalu, ale także, a może nade wszystko, pogłębione rozważanie kładące nacisk na relację między sposobem życia, a odczytaniem go jako świadectwa ewangelicznej radykalności.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Dariusza Zagórskiego

Karmelitańskie Dziedzictwo Bydgoszczy
red Ks. dr Marcin Puziak

,,Polska historiografia może poszczycić się stosunkowo licznymi badaniami nad historią Kościoła katolickiego, a także nad dziejami zakonów i zgromadzeń działających w Polsce. Niemniej są jeszcze takie obszary badawcze, które ciągle wymagają nowych ustaleń i studiów. Jedną z zaniedbanych dotychczas sfer są dzieje bydgoskiego klasztoru Karmelitów. […] Na przeciw tym potrzebom wyszła bez wątpienia konferencja zorganizowana w październiku 2016 roku. Dzisiaj otrzymujemy pięknie wydaną publikację, doskonale uzupełniającą wiedzę historyczną na temat nieistniejącego już przecież od 200 lat bydgoskiego ośrodka karmelitańskiego. Książka, wbrew zadeklarowanemu popularnonaukowemu charakterowi samej konferencji, spełnia bezspornie wymogi opracowania ściśle naukowego. […] Lektura rozdziałów daje wyjątkową satysfakcję czytelnikowi pozwalając przenosić się w czasie, zaglądać do karmelitańskiego kościoła od fundamentów po wieżę, do klasztoru i znajdującego się z tyłu ogrodu, jednym słowem, pozwala widzieć oczyma wyobraźni ten kawałek dawnej Bydgoszczy, który przez ponad 400 lat gościł karmelitów. Książka pozwala również uświadomić sobie, że dziedzictwo karmelitów w naszym mieście jest żywe, trwa, o czym z pewnością świadczy obecność sióstr karmelitanek osiadłych w podbydgoskim Tryszczynie”.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Tomasza Nowickiego, prof. KUL

,,Historia winna zawsze stać na straży pamięci. Przekonanie to, z całą pewnością, przyświecać miało organizatorom sesji zatytułowanej Karmelitańskie dziedzictwo Bydgoszczy, której owocem jest niniejsza publikacja. Ona to podejmuje się trudu wyprowadzenia z niepamięci wydarzeń, rozmytych już przez upływ czasu sylwetek postaci i miejsc. Miłośnikom tak pojmowanego opisu dziejowania udało się to znakomicie. Po książkę z zainteresowaniem sięgną nie tylko bydgoszczanie, ale wszyscy miłośnicy regionu i jego przeszłości’’.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Dariusza Zagórskiego