o. Bernard Alexander Dietl OCarm

o. Bernard Alexander Dietl OCarm

urodzony w 1812 roku w Podbużu k. Drohobycza, w wielodzietnej rodzinie urzędnika Franza Johanna Dietla i Anny z Kulczyckich. W wieku 7 lat traci ojca[1], po którego śmierci, wraz z matką i pozostałym rodzeństwem przenosi się do Lwowa. Tam uczęszcza do „dominikańskiego” gimnazjum, do klasy o profilu humanistycznym. W roku 1830 rozpoczyna studia filozoficzne[2] we Lwowie, które przerywa z chwilą, gdy umiera jego ukochana matka[3]. Przez trzy lata przebywa w Drohobyczu, pod opieką brata Franza, wspomagany finansowo przez drugiego brata Józefa[4], kształcącego się w zawodzie lekarza, w Wiedniu. W 1834 roku składa prośbę do prowincjała Karmelitów we Lwowie o przyjęcie do zakonu[5]. Po odbyciu postulatu, oraz nowicjatu kontynuuje studia, obierając kierunek filozoficzno-teologiczny (1836-1839)[6]. Jest prymusem, naukę kończy z wyróżnieniem[7]. Święcenia diakonackie i kapłańskie (1839) uzyskuje we Lwowie z rąk ks. abpa. Franciszka Pisztka[8]. Zaraz po święceniach skierowany do Sąsiadowic. „Złożony nagłą i gwałtowną chorobą”[9] umiera 15 stycznia 1845 r., w wieku 33 lat, 11 roku życia zakonnego, 6 roku kapłaństwa. Miejsce złożenia ciała pozostaje nieznane.

Bibliografia:

AKKr 139 /380 – księga zmarłych ojców, braci i sióstr, s. 15
AKKr 144 /A103 teczka osobowa o. Bernarda Dietla, zawiera dokumenty z lat 1831-1839
AKKr 161/451 – Liber vitae fratrum et sororum provinciae Russiae… s.240-241
Röskau-Rydel, Isabel: Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772-1918, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011, rozdział 4.4 Rodzina Dietlów,  s.209-221


[1] Franz Johann Dietl zmarł w 1819 roku w Nowym Sączu, w wieku 45 lat.

[2] Był to trzyletni kurs propedeutyki uniwersyteckiej zwany wówczas naukami filozoficznymi

[3] Anna Dietl z Kulczyckich zmarła na cholerę 23.06.1831 r. we Lwowie, w wieku 58 lat – akt zgonu w księdze metrykalnej par. św. Marii Magdaleny we Lwowie, AGAD sygn.. 801 s. 193, poz. 15

[4] Józef Dietl (1804-1878), lekarz, polityk, profesor i rektor UJ, prezydent m. Krakowa w l. 1866-1874

[5] W archiwum zakonnym, w zespole AKKr 144, w teczce osobowej Bernarda Alexandra Dietla zachował się list polecający, datowany na 20 kwietnia 1834 roku, napisany przez Franza Dietla, c.k. komisarza kameralnego w Drohobyczu do Prowincjała zakonu o. Mikołaja Guzikowskiego, w którym jest mowa o ustnym przyrzeczeniu przyjęcia do zakonu danym Alexandrowi przez Karmelitów.

[6] W tym samym czasie, na tym samym kierunku, kształcił się o. Sadok Wincenty Barącz OP, późniejszy   zasłużony kapłan i historyk dominikański. Prawdopodobnym jest, że znali się i kontaktowali ze sobą.

[7] AKKr 144 teczka osobowa o. Bernarda Alexandra Dietla – zachowane dokumenty poświadczające wyniki w nauce zawierają wpisy primam eminenter oraz primam, co oznacza wybitny i pierwszy

[8] Franciszek de Paula Pisztek, (1786-1846) – metropolita lwowski, prymas Galicji i Lodomerii (1836-1846)

[9] Opis nieznanej choroby pochodzi z Księgi zmarłych ojców, braci i sióstr…, AKKr 139, s. 15

Facebook
Twitter