Powołania

Pójdź za mną! … to wezwanie, które kiedyś Chrystus Pan skierował do swoich Apostołów.

Kieruje je także i dzisiaj do młodych ludzi.

  • Może i Ty jesteś w ich liczbie?
  • Może i Ciebie wzywa Chrystus na taką drogę życia, na tę wspaniałą przygodę?
  • Może chce, abyś i Ty oddał swoje młode życie, swoje siły, serce i myśli Jemu, abyś poszedł w Jego ślady?
Nasze życie zakonne uważamy przede wszystkim za powołanie i za wielki dar Boga, przez który bierze On nas dla Siebie jako Swoje narzędzia, aby kształtować i doprowadzić do Siebie cały stworzony świat. Jeżeli chcesz nam pomóc w modlitwie i pracy napisz do nas.

Droga do karmelu

Postulat

1 rok

Nowicjat

1 rok

Seminarium

6 lat
Studia filozoficzno - teologiczne

Kandydaci, którzy pragną w tym roku zostać przyjęci do naszego zakonu powinni zgłosić się z wymaganymi dokumentami do końca września. Kandydat do naszego Zakonu przechodzi okres próbny, zwany prenowicjatem, który jest czasem przyjrzenia się z bliska życiu w klasztorze. Później kandydat rozpoczyna roczny nowicjat w klasztorze w Oborach, podczas którego zapoznaje się z duchowością karmelitańską i wymogami życia zakonnego. Po roku próby nowicjusz składa śluby czasowe i rozpoczyna studia filozoficzno-teologiczne, przygotowujące do złożenia ślubów uroczystych i przyjęcia święceń kapłańskich, lub jeśli pragnie zostać bratem zakonnym przechodzi dalszy etap formacji w jednym z klasztorów.

icon About

W Waszym Zakonie istnieje bardzo mocno i głęboko zakorzeniony pierwiastek chrystocentryczno-maryjny: iść za Chrystusem, naśladując Maryję... Życzę Wam: zachowajcie te skarby, pogłębiajcie je i odnówcie, ponieważ są to skarby niezastąpione, a świat, ludzkość bardzo ich potrzebują.

Jan Paweł II

Kogo przyjmujemy do zakonu?

Chcę zostać kapłanem

Aby wstąpić do zakonu jako kandydat na kapłana musisz być co najmniej po maturze.

Chcę zostać bratem zakonnym

Aby wstąpić do zakonu jako kandydat na brata zakonnego musisz być co najmniej po ZSZ.

Wymagane dokumenty

Ankieta kandydata

Podanie o przyjęcie

Życiorys

Świadectwo zdrowia

Metryka chrztu
i bierzmowania

Opinia ks. proboszcza
lub ks. katechety

Świadectwo ukończenia szkoły

2 fotografie

Karmelitański Ośrodek Powołań
o. Adam Matoryn O.Carm.
o. Jarosław Pyzia O.Carm.

Nowicjat
o. Andrzej Gierczak O.Carm.

Postulat i WSD Karmelitów
o. Karol Amroż O.Carm.