Prezentacja książki poświęconej o. Serafinowi Marii Potenza O.Carm. (1697-1763)

Pod koniec stycznia br. w Międzynarodowym Centrum św. Alberta została zaprezentowana książka poświęcona o. Serafinowi Marii Potenza, wybitnemu historykowi i archiwiście Naszego Zakonu.

Alessandro Potenza urodził się 8 listopada 1697 r. w Genui, gdzie jego rodzice, oboje pochodzący z Neapolu, wyemigrowali w poszukiwaniu pracy. W 1709 r., po śmierci ojca, przeniósł się z powrotem do ojczyzny.

Tutaj zaczął dojrzewać do powołania zakonnego, które doprowadziło go do wstąpienia do Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 5 marca 1714 r. przywdział habit karmelitański w nowicjacie w Casercie, przyjmując imię brat Serafino Maria. Następnie został przeniesiony do Neapolu, do klasztoru Santa Maria della Vita. Od samego początku ojciec Serafino wykazywał zamiłowanie do studiów historycznych, poświęcając się historii Zakonu oraz klasztorów i zakonów – zarówno starożytnych, jak i niedawno założonych, a także męskich i żeńskich przedstawicieli Karmelu, poświęcając szczególną uwagę Trzeciemu Zakonowi. Jego zainteresowanie historią zaprowadziło go do Rzymu, gdzie Potenza przybył po raz pierwszy pod koniec 1722 roku, kontynuując studia pomimo wielu zakonnych obowiązków.  Prześledził biografie sióstr i braci Karmelu, którzy w różnych wiekach wyróżniali się opinią świętości; odzyskał wspomnienia i świadectwa o cnotliwym życiu, cudach i udzielonych łaskach; zebrał dokumentację dotyczącą fundacji nowych klasztorów, konserwatoriów i różnych instytutów; odzyskiwał kopie starożytnych dokumentów; zbierał wizerunki czcigodnych, błogosławionych i świętych oraz ryciny ojców generalnych Zakonu; nawiązał bliskie relacje z archiwistami, bibliotekarzami, historykami, zarówno świeckimi, jak i należącymi do jego własnego i innych Zakonów. Został członkiem Arcadii i notariuszem apostolskim „Kolegium Pisarzy Archiwów Kurii Rzymskiej”. Jego badania miały na celu napisanie biografii świętych i błogosławionych karmelitańskich, co nieuchronnie doprowadziło go do zajęcia się sprawami świętych  Zakonu w Świętej Kongregacji Obrzędów. Został postulatorem in Urbe, co dziś nazwalibyśmy postulatorem generalnym  Zakonu. Zakończył swoje życie w Rzymie 9 kwietnia 1763 r., a jego ciało zostało prawdopodobnie pochowane w kościele Santa Maria in Traspontina.

Książkę w języku włoskim można kupić na stronie:

Facebook
Twitter