Święcenia Br. Matteo Antollini O.Carm – diakona przy papieskich Mszach

Zazwyczaj dla diakona zaproszenie do oficjalnego uczestnictwa w papieskiej mszy świętej to jedyna taka okazja w życiu. Jednak Matteo Antollini O.Carm., członek prowincji włoskiej, miał tę okazję wielokrotnie. Ostatnio proklamował ewangelię na mszy Wigilii w bazylice Św. Piotra i ogłaszał ewangelię zgromadzeniu, a następnie orędzie wielkanocne papieżowi Franciszkowi.

Jego posługa rozpoczęła się od kanonizacji Tytusa Brandsmy 15 maja 2022 roku. Liturgiści watykańscy szukali diakona, który byłby w stanie zaśpiewać ewangelię, Po przesłuchaniu przez dyrygenta Chóru Kaplicy Sykstyńskiej, Matteo został wybrany jako diakon Słowa.

Drugi raz skontaktowano się z Antollinim w związku z pogrzebem kardynała Jozefa Tomko, członka Kurii Rzymskiej od 1962 do 2007 roku, który zmarł na początku sierpnia 2022 roku. Później został znowu wezwany do pełnienia funkcji diakona, ze śpiewaną proklamacją ewangelii włącznie, przy okazji ósmego konsystorza papieża Franciszka i dwudziestu kardynałów elektów, który odbył się w końcu sierpnia ubiegłego roku.

W Środę Popielcową Antollini został znów zaproszony do śpiewania ewangelii i odczytania modlitwy wiernych do kościoła św. Sabiny. W czasie papieskiej mszy świętej Niedzieli Palmowej śpiewał ewangelię u stóp obelisku na Placu Świętego Piotra.

„Najbardziej emocjonująca była noc Wielkiej Soboty, kiedy obwieszczałem wielkanocne orędzie Ojcu Świętemu, śpiewając pierwsze Alleluja po 40 dniach Wielkiego Postu na pustyni”, powiedział Matteo. Kto oglądał go w telewizji, zauważył, że nie opuścił ani razu wzroku na tekst, ale przez cały czas miał wzrok utkwiony w Ojcu Świętym.

Matteo pochodzi z Malnate, w prowincji Varese. Obecnie jest studentem Biblicum w Rzymie i mieszka w Międzynarodowym  Domu Studenta św. Alberta. Br. Matteo zostanie wyświęcony na kapłana 24 czerwca w kościele Najświętszej Marii Panny na Traspontinie w Rzymie. Polecajmy Go w naszych modlitwach o dar świętości w życiu kapłańskim i zakonnym.

Facebook
Twitter