Troska o powołania – spotkanie Braci odpowiedzialnych za powołania

W dniach  07-10.09.2023 r. miało miejsce spotkanie międzynarodowe regionu Europy północnej formatorów i osób odpowiedzialnych za nowe powołania do naszego Zakonu karmelitańskiego.

Miejscem spotkania był klasztor Gort Muire w Dublinie. Przedstawiciele domów formacyjnych z Czech, Anglii, Niemiec, Irlandii, Holandii i Polski w liczbie 16 braci oraz przedstawiciel Kurii Generalnej z Rzymu o. Richard Byrne podjęliśmy wezwanie dotyczące odpowiedzi na pytanie, co należałoby uczynić aby zjednoczyć, stworzyć i ubogacić organizacyjną  i decyzyjną rolę promotora powołań w naszych domach?

 Osobami które pomagały nam poprzez wygłoszone konferencje zbliżyć się do istoty trudności w rozpoznaniu problemów małej liczby powołań i próbie podjęcia działań w tym zakresie byli: o. Miceal O`Neill – Generał naszego Zakonu, o. Marc Rastion SJ, oraz s. Lynnn Levo – psycholog z USA i  s. Anne Codd – konsultantka do pracy z osobami świeckimi z Uniwersytetu w Anglii. Każdego dnia prowadziliśmy w grupach rozmowy na temat usłyszanych treści, próbując przedstawiać sobie dane rozumienie w praktyce omawianych rozwiązań oraz na ile jesteśmy w stanie wprowadzać zmiany w sposobie funkcjonowania tychże pomysłów w naszych domach formacyjnych. Rozmawialiśmy o tym co jest przyczyną, że pewnych działań nie jesteśmy w stanie podjąć oraz o tym, gdzie leżą główne problemy w danym rozwiązaniu które się nam przedstawia.

Oczywiście doszliśmy do wniosków wspólnych dotyczących np. tzw. „otwartych drzwi”, czyli tematu gościnności jako chrześcijańskiej cnoty i ważnej dewizy naszego charyzmatu które pozwoliłyby przyjść i zobaczyć zainteresowanym nasze życie, aby odkryć ewentualne powołanie karmelitańskie. W tym temacie o wiele bardziej odkrywaliśmy że jesteśmy powołani do otwarcia naszego: umysłu, serca i woli zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo, by zdać sobie sprawę z naszej potrzeby Boga, siebie nawzajem i zobaczyć że jesteśmy dla innych zwłaszcza młodych dorosłych którzy szukają swojej drogi. Także współpraca w dziedzinie różnych prowincji, większa obecność w internecie, podjęcie dni skupienia w celu spotykania się z ludźmi poszukującymi Boga, to kwestie godne zauważenia,  priorytety i cele które sobie postawiliśmy w służbie nowych powołań.

 W programie naszych spotkań odwiedziliśmy również  Terenure, gdzie znajduje się szkoła karmelitańska ( licząca 750 uczniów ) gdzie mogliśmy spotykać z tamtejszą wspólnotą. W niedzielę 10 września uczestniczyliśmy narodowej pielgrzymce karmelitów do sanktuarium maryjnym w Knock, gdzie w 1878 r. Matka Najświętsza wraz ze św. Józefem i św. Janem objawiła się w scenerii Krzyża i Baranka, ukazując w ten sposób znaczenie ofiary eucharystycznej, jako centrum życia chrześcijańskiego.

Cały ten czas z Bożej Opatrzności, był dla nas duchowym przeżyciem ale i wspólnotowym braterskim spotkaniem owocnym we wnioski motywujące nas do pracy na rzecz tak wzniosłego celu jakim są nowe powołania do służby w Kościele.

o. Andzej Gierczak O.Carm.

Facebook
Twitter