Zjazd Młodych Karmelitów – spotkanie formacyjne

W dniach 25-26 lutego odbyło się w krakowskim klasztorze „Spotkanie Młodych Karmelitów”, gdzie słowo „Młodych” oznacza braci do 15 lat od profesji wieczystej. Spotkanie to prowadził ks. Adam Żak SJ z Centrum Ochrony Dziecka – koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski. Tematyka spotkania dotyczy ochrony dzieci przed wszelkimi rodzajami wykorzystywań i nadużyć. Spotkanie oprócz wykładów miało charakter modlitewny. W sposób szczególny w czasie modlitw pamiętaliśmy o intencji pokoju na Ukrainie. Była to także okazja do spotkania młodych karmelitów na co dzień rozsianych po różnych klasztorach naszej Prowincji i podzielenie się doświadczeniami posługi z różnych miejsc.

Facebook
Twitter