Zjazd Przeorów

W dniach 16.11 – 17.11. 2021 w Krakowie, miało miejsce spotkanie poszerzonej Rady Prowincji . Pierwszego dnia o. prof. Dariusz Borek przedstawił wybrane zagadnienia dotyczące zmian w Prawie kanonicznym w wykroczeniach przeciw VI przykazaniu. Prelegent omawiał kanon 1395 mówił m.in. że obecnie osobą małoletnią w świetle Prawa jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia oraz ta, która nie w pełni używa rozumu, a także osoba bezradna wskutek czasowej nieświadomości będącej powodem działania leków, narkotyków czy alkoholu. Zostały również poruszone kwestie m.in. przestępstw podlegających odpowiedzialności karnej, a także  poruszył temat denuncjacji czyli  państwowym obowiązku doniesienia o przestępstwie, gdy dana osoba posiada wiedzę na dany temat. O. Dariusz powołał się na dokument motu proprio papieża Franciszka „Vos estis lux mundi” z 2019 r. o postępowaniu wobec osób duchownych, które dopuściły się przestępstw związanych z wykorzystaniem seksualnym. Dokument ów, mówi o sytuacjach, kiedy należałoby ten obowiązek wypełnić.

Kolejnymi punktami poruszanymi na spotkaniu było odczytanie dokumentu końcowego Kapituły Prowincjalnej z 2021 r., sprawozdanie o. Prowincjała z Zebrania Plenarnego KWPZM oraz sprawozdanie Radnego ds. Formacji o. Adama Matoryna z rekolekcji zakonnych 2021r. O. Adam nakreślił sytuację i plany Komisji formacyjnej na najbliższe trzechlecie. Zaprosił też ojców Przeorów do współpracy przy angażowaniu się w akcję pokoleniową choćby przez propozycje odbywania rekolekcji w naszych domach zakonnych, a nade wszystko o dawanie świadectwa życia modlitwy. Przeorzy klasztorów  przedstawili plany działań duszpasterskich i inwestycyjnych na najbliższe trzechlecie.

Następnego dnia w trakcie drugiej sesji której moderatorem był o. Prowincjał Wiesław Strzelecki, w czasie której poruszone były tematy związane z bieżącymi sprawami Prowincji jak również z obecną sytuacją pandemiczną. Wspólnie zastanawialiśmy się nad  perspektywami przyszłości przed, którymi stoi nasz Zakon w Polsce.

Mszą Św. w kaplicy cudownego obrazu MB. Piaskowej, zakończyliśmy nasze braterskie spotkanie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter