Kontakt - Zakon OO. Karmelitów

Kontakt

Kraków

Ul. Karmelicka 19                  Tel.: 12 632-67-52 lub 632-11-73
31-131 Kraków                      Fax. 12 632-69-70 

 • O. Bogdan Meger - Prowincjał Zakonu
 • O. Zbigniew Czerwień - Przeor, Definitor
 • Br. Andrzej Bartyzel - Ekonom domu
 • O. Mariusz Płuciennik lub Powołania - Referent Powołań, Asystent Prowincjalny
 • O. Marcin Siemek lub Parafia - Proboszcz parafii, Definitor
 • O. dr hab. Dariusz Borek - Ekonom prowincji
 • O. Adam Matoryn - Wikariusz parafii
 • O. dr Wiesław Strzelecki lub Rektor - Rektor Seminarium, Definitor, Kapelan szpitala
 • O. Stanisław Wysocki
 • O. Janusz Dychto
 • O. Karol Amroż
 • O. Wacław Paluch
 • O. Piotr Słomiński
 • O. Andrzej Zonko
 • O. Mateusz Wojnarowski
 • O. Michał Wojnarowski
 • Br. Tadeusz Stachurski
 • Br. Janusz Sumera
 • Br. Tomasz Kopczacki
 • Familia

Obory

Obory 38                              Tel.(054) 280-11-59
87-645 Zbójno                    E-mail: obory@karmelici.pl

 • O. Włodzimierz Durbas - Przeor, Proboszcz
 • O. Piotr Męczyński - Opiekun pielgrzymów
 • O. Marian Kawiński lub Nowicjat - Magister nowicjatu
 • O. Jerzy Skrzyniarz
 • Br. Wojciech Krywcun
 • Bracia nowicjusze:
 • Br. Józef Rogala
 • Br. Radosław Kulgawczuk
 • Br. Marcin Zawadzki

Baborów

ul. Kościuszki 2                   Tel. (077) 403 69 10 
48-120 Baborów                  E-mail: baborow@karmelici.pl

 • O. Tadeusz Janowiak - Przeor i Proboszcz
 • O. Zbigniew Kutka
 • O. Andrzej Gierczak
 • Br. Artur Skórzewski

Gdańsk

ul. Profesorska 3                 Tel. (058) 301-15-95
80-856 Gdańsk                   E-mail: klasztor@karmel.gdansk.pl

 • O. Tadeusz Popiela - Przeor, Definitor
 • O. Jan Izydor Jarosz
 • O. Adam Kotula
 • Br. Sławomir Błajszczak

Wola Gułowska

Wola Gułowska 50               Tel. (025) 755-98-80
21-481 Wola Gułowska

 • O. Janusz Bębnik - Przeor, Proboszcz
 • O. Czesław Rajmund Leszko
 • O. Adam Rusek
 • O. Andrzej Żyłka
 • Br. Czesław Łączyński
 • Br. Tadeusz Lisiński

Trutowo

Trutowo 25                          Tel. (054) 289-44-87
87-620 Kikół

Chyżne

Chyżne 157                         Tel: (018) 264-20-10, 264-20-11, 264-20-12
34-481 Chyżne                   E-mail: chyzne@karmelici.pl

 • O. Andrzej Mikołajczyk - Przeor i Proboszcz
 • O. Marek Pietrasik
 • Br. Józef Chruściel

Lublin

ul. Biernackiego 9A               Tel. (081) 747-12-04 lub 743 37 96
20-089 Lublin                        E-mail: lublin@karmelici.pl

 • O. Maciej Guzik - Przeor
 • O. Józef Mazurek
 • O. dr hab. Jerzy Skawroń
 • O. dr Jacek Kocoń
 • Br. Czesław Szarata

Pilzno

ul. Karmelicka 3                    Tel. (014) 672-10-43
39-220 Pilzno

Lipiny

Lipiny 60                               Tel. (014) 672-12-95
39-220 Pilzno                       E-mail: lipiny@karmelici.pl

 • O. Roman Tupaj - Przeor, Proboszcz
 • O. Mateusz Otręba
 • Br. Dariusz Ernest

Rzym

Centro Internazionale S. Alberto
Via Sforza Pallavicini, 10
00 193 ROMA
Italia / Włochy

 • O. dr Jakub Walczak
 • Br. Jan Woźniak

Sąsiadowice (Ukraina)

Moнacтир Oтців Kapмелітів
Cyciдовичі
Cтаросамбірський paйон
Львівська область 82053
Украіна / Ukraina

 • O. Roman Dąbrowski - Proboszcz parafii
 • Br. Grzegorz Gadomski - Ekonom domu
 • O. Janusz Janowiak - Wykładowca Seminarium Lwowskiego

Włodzimierz Wołyński (Ukraina)

ul. Kowelska 1                                                                 Moнacтир Oтців Kapмелітів, Володимир Волинський
264940 Włodzimierz Wołyński, UKRAINA                                                                               Byл. Ковєльска 1
                                                                                                   Волинська область 44700, Украіна / Ukraina 

Tel:                                                                            
Kościół - (003803342)213-68                       
Klasztor - (003803342)228-29                                   

 • O. Leszek Koszlaga - Przeor i Proboszcz
 • Br. Jan Rafiński

Szawle (Litwa)

Źveju skg.2 
76294 Śiauliai
LIETUVA - LITHUANIA

 • O. Mariusz Placek
 • O. dr Mirosław Sokoliński