Kontakt - Zakon OO. Karmelitów

Kontakt

Kuria Prowincjalna
Zakonu Braci Najświętszej Maryi z Góry Karmel
Prowincja Polska pw. Św. Józefa

ul. Karmelicka 19
31–131 Kraków

tel. 12/ 632 11 73 wewn. 130 (kancelaria) lub 125 (o. Asystent)
kom. 726 047 979


e – mail: prowincja@karmelici.pl
www: www.karmelici.pl