Proces kanonizacyjny bł. Tytusa Brandsma

9 listopada 2021 r. odbyła się sesja zwyczajna kardynałów i biskupów –  członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Zakończyła się ona pozytywnym wynikiem dla sprawy kanonizacji bł. Tytusa Brandsmy, karmelity. Wkrótce Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Kardynał Marcello Semeraro, przedstawi Ojcu Świętemu do zatwierdzenia wnioski z sesji zwyczajnej. Papież, jeśli potwierdzi wnioski sesji zwyczajnej, zwoła następnie Konsystorz Zwyczajny, […]