160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem kazania o. Piotra Męczyńskiego wygłoszonego 10 lat temu w sanktuarium w Oborach przedstawiającego udział tamtejszego  klasztoru karmelitów w Powstaniu z 1863 r.    Gloria victis R. 1863 Drodzy bracia i siostry! Przychodzimy do Kościoła, który – jak pisał Henryk Sienkiewicz – „Jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”. […]