Trutowo

Klasztor Karmelitów w Trutowie

W 2017 r. kościół i klasztor trutowski pw. Św. Anny obchodził 300-lecie fundacji. Fundatorem klasztoru było Jan Rętwiński, szlachcic z ziemi Dobrzyńskiej. Trzystuletnie dzieje fundacji w Trutowie należy podzielić na trzy istotne okresy: 1717-1864 – od aktu fundacji aż do skasowania klasztoru przez Rosjan po upadku powstania styczniowego; 1864-1946 – funkcjonowanie parafii – z przerwą w okresie drugiej wojny światowej – obsługiwanej częściowo przez księży diecezjalnych; 1946-2016/2017 – 70-letni okres posługi karmelitów w miejscu pierwotnej fundacji. Rosjanie w 1864 r. spośród czterech istniejących na ziemi dobrzyńskiej klasztorów: franciszkanów w Dobrzyniu nad Wisłą, bernardynów w Skępem oraz karmelitów w Oborach i Trutowie zamknęli klasztory w Dobrzyniu, Skępem i Trutowie, z Obór natomiast czyniąc tzw. klasztor etatowy, czyli miejsce internowania księży zakonnych i diecezjalnych za udział w powstaniu styczniowym i popieranie ruchu patriotycznego w latach 1861-1863. Mimo próby zamknięcia klasztoru w Oborach w 1905 r., zgromadzenie karmelitów oborskich, dzięki zapobiegliwości o. Dionizego Mierzwickiego i właściciela Ugoszcza Antoniego Borzewskiego, ostało się. Franciszkanie do Dobrzynia nad Wisłą nigdy nie wrócili; bernardyni do Skępego powrócili dopiero w 1933 roku , zaś karmelici trutowscy musieli czekać aż 72 lata, czyli blisko trzy pokolenia, aż do roku 1946. Dzisiaj w trutowskim klasztorze, położonym w urokliwym zakątku ziemi dobrzyńskiej, odbywają się plenery malarskie, koncerty, sympozja. Przede wszystkim jest to miejsce modlitwy, do którego warto zajrzeć.