Zjazd Przeorów

W dniach 16.11 – 17.11. 2021 w Krakowie, miało miejsce spotkanie poszerzonej Rady Prowincji . Pierwszego dnia o. prof. Dariusz Borek przedstawił wybrane zagadnienia dotyczące zmian w Prawie kanonicznym w wykroczeniach przeciw VI przykazaniu. Prelegent omawiał kanon 1395 mówił m.in. że obecnie osobą małoletnią w świetle Prawa jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia […]