Bożonarodzeniowe życzenia o. Prowincjała

Radość, po trzykroć radość niech tego dnia wypełni nasze serca. Ta radość musi być przeogromna, musi tak napełnić i nasycić nasze serca, by okazało się, że bez niej są one puste, że bez niej nie potrafimy żyć. Dlatego zawsze udawajmy się do Żłóbka Tabernakulum, aby tam codziennie świętować nasze Boże Narodzenie, aż do chwili gdy […]

Św. Tytus Brandsma O.Carm. – medytacja na dzień Bożego Narodzenia

Sto lat temu, w 1922 roku, św. Tytus Brandsma opublikował w czasopiśmie Kijkjes uit het Missieleven (Obrazki z życia misyjnego) medytację na Boże Narodzenie zatytułowaną Kerstmis alle dagen (Każdy dzień Bożym Narodzeniem). Jest to piękna i głęboka medytacja o sensie Bożego Narodzenia obecna w tajemnicy Eucharystii. W roku Jego kanonizacji, która miała miejsce 15 maja br. zapraszamy do refleksji […]