Bożonarodzeniowe życzenia o. Prowincjała

Radość, po trzykroć radość niech tego dnia wypełni nasze serca. Ta radość musi być przeogromna, musi tak napełnić i nasycić nasze serca, by okazało się, że bez niej są one puste, że bez niej nie potrafimy żyć.

Dlatego zawsze udawajmy się do Żłóbka Tabernakulum, aby tam codziennie świętować nasze Boże Narodzenie, aż do chwili gdy usłyszymy Gloria in excelsis tam, gdzie mały betlejemski Jezus objawi swoją chwałę wszystkim, którzy w pokornej wierze adorowali Go w Domu Chleba w Betlejem lub w Najświętszym Sakramencie.

Św. Tytus Brandsma O.Carm.

Drodzy Siostry i Bracia Rodziny Karmelu

Niech Boże światło opromienia wszystkie dni Nowego 2023 Roku, a Jego Miłość trwale zamieszka pośród nas.

Z świątecznymi pozdrowieniami i darem modlitwy

o. Wesław Strzelecki O.Carm.
prowincjał

Boże Narodzenie 2022

Facebook
Twitter