św. Józef opiekun Karmelu

Uroczystość Świętego Józefa, głównego opiekuna Zakonu

Uroczystość Świętego Józefa ma bardzo głębokie korzenie biblijne. Józef jest ostatnim patriarchą, który otrzymuje pouczenia od Pana poprzez skromną drogę snów (por. Rdz 28, 12-14; Mt 1,20-24). Jak starożytny Józef jest człowiekiem sprawiedliwym i wiernym (Mt 1,19), którego Bóg postawił na straży swojego domu. Łączy on Jezusa, mesjańskiego Króla, z potomstwem Dawida (Mt 1,1-16; Łk 3,23-28). Małżonek Maryi i domniemany ojciec Jezusa prowadzi Świętą Rodzinę  w czasie ucieczki i powrotu z Egiptu, przechodząc raz jeszcze drogę Wyjścia (Rdz 37; 50,22-26; Mt 2,13-21).

Liturgiczna uroczystość świętego patriarchy pojawia się w Zakonie Karmelitańskim w drugiej połowie XV wieku. W 1680 roku kapituła generalna wybrała jednogłośnie świętego Józefa na pierwszego opiekuna Zakonu.

W roku 1847 papież Pius IX ogłosił go patronem Kościoła powszechnego, a Jan XXIII włączył jego imię do Kanonu rzymskiego.

Facebook
Twitter