14 listopada – święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego

„Podobnie jak prorok Eliasz, także wszyscy święci Karmelu zostali ukształtowani w szkole duchowego ognia. Poza tym intymna relacja Zakonu z Maryją znajduje swój najbardziej autentyczny wyraz doświadczeniu miłości, a miłość ta sprawia, że historia Zakonu staje się pieśnią uwielbienia dla naszego Boga”. Otrzymujemy w darze niezliczony zastęp braci i sióstr, którzy poświęcili życie Bogu, przyjmując […]

400 – lecie męczeńskiej śmierci św. Jozafata we Włodzimierzu Wołyńskim

W tym roku przeżywamy 400-lecie męczeńskiej śmierci św. Jozafata Kuncewicza, biskupa, obrońcy jedności Kościoła pod przewodnictwem następcy św. Piotra. Sam pochodząc z rodziny prawosławnej, przyjął katolicyzm i wstąpił do bazylianów. Został mianowany biskupem połockim. Zasłynął z gorliwej pracy misyjnej. Zginął śmiercią męczeńską 12 listopada 1623 r. Szczególnym miejscem czci świętego jest nasz klasztor i parafia […]