Źródła Karmelitańskie

Drodzy Przyjaciele Karmelu w Polsce, drugi numer „Źródeł Karmelitańskich” nie przypadkowo jest poświęcony Maryi, Matce Boga (Theotokos). Od początku pierwsi eremici na Górze Karmel byli blisko Niej, Jej zadedykowali kaplicę, w której gromadzili się codziennie rano na mszy świętej. Maryję obrali za swoją patronkę, nazwali Ją swoją Matką i Ozdobą Karmelu (Mater et Decor Carmeli). […]