Źródła Karmelitańskie

Drodzy Przyjaciele Karmelu w Polsce, drugi numer „Źródeł Karmelitańskich” nie przypadkowo jest poświęcony Maryi, Matce Boga (Theotokos). Od początku pierwsi eremici na Górze Karmel byli blisko Niej, Jej zadedykowali kaplicę, w której gromadzili się codziennie rano na mszy świętej. Maryję obrali za swoją patronkę, nazwali Ją swoją Matką i Ozdobą Karmelu (Mater et Decor Carmeli). Matka Jezusa jest również naszą Matką wierzących prowadzącą do Chrystusa, dlatego pragniemy poznawać kim Ona jest i jak możemy pogłębiać naszą relację z Nią i nabożeństwo do Niej. Przeczytamy w tym numerze pisma o Maryi w bardzo wielu ujęciach i choć nie będzie to ujęcie całościowe, to jednak bardzo ubogacające. Każdy z autorów tekstów wnosi coś innego, pogłębiając naszą wiedzę i nabożeństwo do Matki Jezusa. Dlatego też bardzo dziękuję, w imieniu swoim i czytelników, wszystkim autorom za nadesłane teksty, które przyczyniają się do współtworzenia naszego czasopisma i szerzenia duchowości karmelitańskiej.

I tak w niniejszym numerze pisma, Maryja zostanie nam przedstawiona w różnych aspektach: teologicznym, historycznym, w ujęciu świętych, w sztuce oraz w praktyce duszpasterskiej karmelitańskich sanktuariów maryjnych w Polsce. Rok po kanonizacji Tytusa Brandsmy, przeczytamy drugą cześć jego życiorysu i dowiemy się jak rozumiał kim jest dla nas Matka Boga (Theotokos). Przeczytamy również o doświadczeniach św. Jana od Krzyża, jego relacji z Maryją i tego co napisał o Matce karmelu. W tę tematykę wprowadzi nas o. Jerzy Skawroń OCarm. Z teologią maryjną i cechami nabożeństwa maryjnego, odnowionego po Soborze Watykańskim II zapozna nas o. Wiesław Strzelecki OCarm, prezentując encyklikę św. Pawła VI Marialis Cultus. Następnie poznamy historię i teraźniejszość czterech sanktuariów maryjnych, prowadzonych przez karmelitów dawnej obserwy w Polsce: Sanktuarium Pani Krakowa na Piasku, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie, Sanktuarium Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej oraz Matki Bożej Bołoszowieckiej (Szkaplerznej) w Gdańsku w kościele pw. św. Katarzyny. W klimat modlitwy wprowadzi nas artykuł o. Andrzeja Gierczaka OCarm. Tak jak w poprzednim numerze „Źródeł Karmelitańskich”, tak i teraz historię karmelitów prowincji wielkopolskiej i teraźniejszość Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach przedstawi nam ks. Marcin Puziak. Przez całą zawiłość dokumentów kościelnych dotyczących początków karmelitów i ich związków z Maryją przeprowadzi nas br. Pat Mullins OCarm. Nabożeństwo maryjne w zakonie karmelitów i Arcybractwo Szkaplerzne w Krakowie na Piasku z historycznego punku widzenia ukaże nam Szymon Sułecki. Na zakończenie ks. Andrzej Witko przedstawi Maryję Niepokalanie Poczętą w malarstwie hiszpańskim oraz przebogatą historię nabożeństwa do Immakulaty w tym kraju.

Życzę owocnej lektury. Niech pozwoli ona zbliżyć się Państwu do Tej, która jest naszą Matką prowadzącą do Boga i Jego miłości. Niech Maryja Matka i Ozdoba Karmelu, Orędowniczka Szkaplerza Świętego wstawia się za nami i umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość.

Mariusz Placek OCarm
redaktor naczelny

Facebook
Twitter