Mistyka krzyża w Karmelu

W regule karmelitańskiej, karmelici są wezwani do życia in obsequio Iesu Christi. Jest to życie w posłuszeństwie Jezusowi i w naśladowaniu go. Zgodnie feudalną mentalnością średniowieczna in obsequio oznaczało życie jako wasal Jezusa Chrystusa. Wasal miał obowiązek służyć swemu Panu, walczyć razem z nim, a Pan miał obowiązek chronić swego wasala. Służenie Chrystusowi jako Panu oznacza również cierpienie z nim – niesienie krzyża.

Zmaganie się i niesienie krzyża to przede wszystkim życie w samotności pustelniczej. Życie to wiąże się z walką duchową, a droga do zwycięstwa w tej walce prowadzi przez krzyż, czyli zwycięstwo Chrystusa nad pokusą, grzechem i słabością.

Facebook
Twitter