15 listopada – Wspomnienie wszystkich zmarłych Zakonu Karmelitańskiego

Podobnie jak na ziemi złączyła nas jedna miłość Chrystusa i służba Dziewicy, Bożej Rodzicielce, tak teraz łączy nas w Panu miłość z tymi, którzy odeszli z tego świata i oczekują chwalebnego oglądania Boga. Dziś zanosimy naszą modlitwę do Boga za zmarłych braci i siostry naszej rodziny karmelitańskiej. Ufamy Bożemu miłosierdziu i wstawiennictwu Maryi Panny, która jest znakiem pociechy i pewnej nadziei, że zostaną włączeni do grona zbawionych i staną się uczestnikami radości świętych.

Boże, nagrodo sług Twoich, spraw aby nasi zmarli bracia i siostry, którzy złączeni z nami zbawczą wodą chrztu i świętymi więzami Karmelu szli za Chrystusem i Jego Matką, mogli na wieki oglądać Ciebie, naszego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook
Twitter