400 – lecie męczeńskiej śmierci św. Jozafata we Włodzimierzu Wołyńskim

W tym roku przeżywamy 400-lecie męczeńskiej śmierci św. Jozafata Kuncewicza, biskupa, obrońcy jedności Kościoła pod przewodnictwem następcy św. Piotra. Sam pochodząc z rodziny prawosławnej, przyjął katolicyzm i wstąpił do bazylianów. Został mianowany biskupem połockim. Zasłynął z gorliwej pracy misyjnej. Zginął śmiercią męczeńską 12 listopada 1623 r.

Szczególnym miejscem czci świętego jest nasz klasztor i parafia we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie, gdzie Jozafat przyszedł na świat.

Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił biskup łucki Witalij Skomorowski. W tegorocznych uroczystościach wzięli udział parafianie i wierni z okolicy, Bractwo Kurkowe z Lublina w tradycyjnych strojach szlacheckich, duchowieństwo rzymsko- i greckokatolickie, bazylianie z monastyru we Włodzimierzu Wołyńskim oraz przedstawiciele Cerkwii prawosławnej wraz z biskupem.

Po Mszy Świętej zaproszono gości na posiłek, przygotowany przez parafian.

Przy tej okazji do naszej parafii dotarł kolejny transport z niezbędnymi artykułami spożywczymi i higienicznymi dla potrzebujących.

Facebook
Twitter