Te Deum laudamus

Te Deum laudamus – te słowa najbardziej odzwierciedlają rzeczywistość za którą dziękowaliśmy Bogu w 50 rocznicę istnienia Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Na rozpoczęcie uroczystości Słowo od ks. biskupa Piotra Libery odczytał administrator parafii o. Andrzej Gierczak. W odczytanym liście biskup płocki przywołał słowa papieża Franciszka: Parafia jest ciągle aktualna! Musi pozostać! Jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucać przez okno. Jest DOMEM ludu Bożego, tym DOMEM, w którym On mieszka. W dalszej części listu biskup zauważa że wspomniany jubileusz jest „powodem do dumy, ale też okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i ludziom”.

Centralnym punktem uroczystości złotego jubileuszu była Msza Święta, której przewodniczył o. Prowincjał Wiesław Strzelecki. W wygłoszonym Słowie Bożym wychodząc od łacińskiego słowa claustrum oznaczającego miejsce zamknięte, ukazał że zakonnicy obejmując Parafię i mieszkając w klasztorach – w miejscach zamkniętych dla  ludzi, poprzez swoją działalność duszpasterską wychodzą do świata, aby głosić Jezusa. W swojej homilii również przypomniał postaci proboszczów Parafii: o. Mateusza Wojnarowskiego, o. Michała Wojnarowskiego, o. Adama Ruska, o. Ireneusza Dąbrowskiego, o. Romana Tupaja, o. Andrzeja Malickiego, o. Piotra Słomińskiego i o. Włodzimierza Durbasa.  Wspomniał również o zakonnikach pochodzących z tutejszej Parafii: o. Andrzeju Zonce  i  o. Mieczysławie Jankowskim.

Po zakończonej Eucharystii referat na temat historii Parafii Obory wygłosił profesor Mirosław Krajewski. Zauważył On nieocenioną rolę ojca profesora Bronisława Panka i ks. Biskupa Bogdana Sikorskiego w powstaniu tutejszej Parafii. W swoim referacie zwrócił uwagą na ogromne zaangażowanie wszystkich Braci Karmelitów w rozwijaniu ducha patriotyzmu. Po wystąpieniu Pana Profesora, głos zabrał ks. kan. Jarosław Kulesza – Dziekan dekanatu Dobrzyń n. Drwęcą. Podziękował On za posługę jaką od wieków w tym miejscu sprawują Karmelici będąc jednocześnie od wielu lat ojcami duchownymi kapłanów w dekanacie. Podkreślił nieocenione duchowe dobro jakie wnoszą do lokalnego Kościoła Karmelici z oborskiego wzgórza.

Parafię w Oborach powołano w okresie przeorstwa o. Mateusza Wojnarowskiego przy wspólnym udziale ówczesnego prowincjała o. Serafiona Żuka, na podstawie dekretu ordynariusza płockiego bp. Bogdana Sikorskiego z dn. 17 października 1971 r. Proboszczem nowo utworzonej parafii z dniem 25 listopada 1971 r. mianowany został o. Mateusz Wojnarowski, a uroczysty ingres miał miejsce w dniu 12 grudnia 1971 r.. Administracyjnie parafię porządkowano dekanatowi Dobrzyń n. Drwęcą z siedzibą w Golubiu – Dobrzyniu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter