Źródła Karmelitańskie

Z wielką radością przekazujemy Naszym Przyjaciołom pierwszy numer czasopisma „Źródła Karmelitańskie”. Podejmujemy pracę wykonywaną przez kilka lat w ramach czasopisma „Famillia” i dziękujemy tym, którzy ją tworzyli. „Źródła” będą stanowiły kontynuację poprzedniego pisma, zawierając jednak nowe elementy. Naszym głównym celem jest umożliwienie czytelnikom poznania i zgłębiania „Duchowości Karmelitańskiej”, życia duchowego w ujęciu katolickim, a także historii zakonu. Na łamach naszego czasopisma mogą pojawiać się również inne tematy, takie jak kultura, sztuka czy zdrowie.

Duchowe bogactwo Zakonu Karmelitów, szczególnie dawnej obserwy, jest jeszcze mało znane w porównaniu z Karmelem reformy św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, czyli karmelitów bosych, dlatego wymaga popularyzacji.

Opatrzność podarowała nam, przy okazji wydania pierwszego numeru „Źródeł”, dwie postacie karmelitów dawnej obserwy: Św. Tytusa Brandsmę z Niderlandów i o. Wincentego Kruszewskiego. Chcemy podziękować Bogu za wielki dar, jakim jest dla Kościoła i dla naszego zakonu kanonizacja Tytusa Brandsmy. To właśnie nowego świętego Karmelu, jako wydawcę i dziennikarza, obraliśmy na patrona „Źródeł”. Dziękujemy Bogu także za o. Wincentego Kruszewskiego, za jego życie i wszelkie dobro, jakiego ludzie doświadczają za wstawiennictwem tego zmarłego w opinii świętości karmelity.

Cieszymy się ze współpracy naszego czasopisma z Karmelitańskim Instytutem Duchowości Brytanii i Irlandii (CIBI), który propagując Karmelitańską Duchowość pomoże lepiej nam ją poznać. Wielu naszych współbraci z Prowincji Polskiej podjęło z nami współpracę i wyraziło chęć pisania dla naszego czasopisma. Również ks. Marcin Puziak, znawca historii i dziedzictwa karmelitańskiego. Bardzo dziękuję współbraciom, wszystkim autorom tekstów i osobom pomagającym nam w różny sposób.

Wydanie pierwszego numeru „Źródeł” zbiegło się niestety z niedawną i zupełnie niespodziewaną śmiercią o. Kazimierza Fryzła, redemptorysty, autora tekstu o Sakramencie Pojednania. Służył on radą i doświadczeniem w początkowym okresie tworzenia pisma. Ojcze, odpoczywaj w pokoju!

Mamy świadomość, że pismo dopiero zaczyna się tworzyć, nie posiada jeszcze odpowiedniej struktury redakcji itp. W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Ze swej strony zrobimy wszystko, żeby Państwo – Przyjaciele Karmelu, jak ośmielamy się Was nazywać, otrzymywali ciekawe artykuły na temat duchowości, życia religijnego czy historii. Mamy też nadzieję, że będą one pomocne w rozwoju Waszego chrześcijańskiego życia.

Tego sobie i Państwu życzę z całego serca, zapewniając o modlitwie i również prosząc o modlitwę.

Prosimy również o pisanie do nas swoich uwag i pytań. Postaramy się na nie odpowiadać, w miarę możliwości indywidualnie lub na łamach czasopisma.

Życzę dobrej lektury i owocnego czerpania ze „Źródeł karmelitańskich”.

Mariusz Placek OCarm
redaktor naczelny

Facebook
Twitter